header_text
change_font_size Small Medium Big
 
  upload/news/news700.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news698.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news697.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news696.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news669.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
Poll
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน ปี 64


เริ่มนับ 28 กรกฎาคม 2558
 • home»
 • ข่าวประชาสัมพันธ์»
 • ข่าวเด่น (แสดงที่ Banner Slide)»

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในมอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ร่วมแสดงความยินดีแก่

นางสาวสุนิสา ณรงค์สระน้อย นักวิชาการตรวจสอบภายใน และ นางสาวนฤมล วาจาสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไป

ในการเข้ารับเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ณ อาคาร 14 ชั้น 4 กลุ่มตรวจสอบภายใน