อีเมล์     
รหัสผ่าน
 
ปฏิทินกิจกรรม
  สำรวจความพึงพอใจ
ท่านพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด ?
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
 น้อยที่สุด
  สถิติการชมเยี่ยมชมเว็บไซต์
วันที่เริ่มนับ :
20 พฤษภาคม 2558
 479604 
  หน่วยงานภายใน
สำนักงานเลขานุการกรม
กองแผนงานและวิชาการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
สถาบันวิจัยสมุนไพร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สถาบันชีววัตถุ
สำนักยาและวัตถุเสพติด
สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
สำนักกำกับพระราชบัญญิติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์
กลุ้มคุ้มครองจริยธรรม
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
สำนักจัดการความรู้และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์
สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 (เชียงใหม่)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/ (เชียงราย)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 (พิษณุโลก)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 (นครสวรรค์)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 (นนทบุรี)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 (สมุทรสงคราม)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 (ชลบุรี)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 (ขอนแก่น)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 (อุดรธานี)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 (นครราชสีมา)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 (อุบลราชธานี)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 (ภูเก็ต)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 (สงขลา)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 (ตรัง)

นายทรงพล ชีวะพัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4
วิดีโนแนะนำ

 
นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 ตำแหน่ง 
วันที่โพสต์ : 25 กรกฎาคม 2562 15:56:16
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงศาธารณสุขทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 
วันที่โพสต์ : 04 กรกฎาคม 2562 16:35:44
สปอตโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ "วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง" จากสำนักงาน ป.ป.ช. 
วันที่โพสต์ : 28 มิถุนายน 2562 16:20:14
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 
วันที่โพสต์ : 17 มิถุนายน 2562 11:11:24
ประกาศระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ 
วันที่โพสต์ : 05 มิถุนายน 2562 16:14:42
ข่าวจัดซื้อ-จ้าง
แผนการจัดซื้อ-จ้าง
ผลการจัดซื้อ-จ้าง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี พ.ศ. 2559
วันที่โพสต์ : 20 มกราคม 2560 13:05:42
คำรับรองการปฏิบัติงาน
คำรับรองการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2559
วันที่โพสต์ : 10 มิถุนายน 2559 10:12:47
คำรับรองการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2554
วันที่โพสต์ : 10 กรกฎาคม 2558 06:10:32
คำรับรองการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2553
วันที่โพสต์ : 10 กรกฎาคม 2558 06:10:18
คำรับรองการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2552
วันที่โพสต์ : 10 กรกฎาคม 2558 05:52:45
คำรับรองการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2551
วันที่โพสต์ : 10 กรกฎาคม 2558 05:41:02
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
NART
วันที่โพสต์ : 24 สิงหาคม 2561 15:09:07
สำนักงาน ก.พ.
วันที่โพสต์ : 31 พฤษภาคม 2559 15:03:29
กระทรวงสาธารณสุข
วันที่โพสต์ : 13 กรกฎาคม 2558 14:55:33
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่โพสต์ : 13 กรกฎาคม 2558 14:54:18

  1. RMSc4-Antibiogram-6M2018_All (1)
  2. RMSc4-Antibiogram-6M2018_Blood
  3. RMSc4-Antibiogram-6M2018_Sputum
  4. RMSc4-Antibiogram-6M2018_Stool
  5. RMSc4-Antibiogram-6M2018_Urine