วิธีการชำระเงิน
 
 
วิธีการชำระเงิน
1. ชำระด้วยเงินสด
2. ชำระด้วยเช็คเงินสด (Cashier Cheque)
3. ชำระด้วยบัตรเครดิต (Credit Card)