งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2563

 

      >> เดือนตุลาคม 2562
      >> เดือนพฤศจิกายน 2562
      >> เดือนธันวาคม 2562
       >> เดือนมกราคม 2563
      >> เดือนกุมภาพันธ์ 2563
      >> เดือนมีนาคม 2563
      >> เดือนเมษายน 2563
      >> เดือนพฤษภาคม 2563
      >> เดือนมิถุนายน 2563
      >> เดือนกรกฎาคม 2563
      >> เดือนสิงหาคม 2563
      >> เดือนกันยายน 2563

 

>> รายละเอียดการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง เดือนกันยายน 2563 <<

---------------------------------------

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2562
      
>> เดือนตุลาคม 2561
      >> เดือนพฤศจิกายน 2561 
      >> เดือนธันวาคม 2561
       >> เดือนมกราคม 2562
      >> เดือนกุมภาพันธ์ 2562
      >> เดือนมีนาคม 2562
      >> เดือนเมษายน2562
      >> เดือนพฤษภาคม 2562
      >> เดือนมิถุนายน 2562
      >> เดือนกรกฎาคม 2562
      >> เดือนสิงหาคม 2562
      >> เดือนกันยายน 2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่11/1 (ภูเก็ต)

แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
หน้าหลัก

เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างของหน่วยงาน
พื้นที่รับผิดชอบ
ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบ
ผู้บริหารข้าราชการ
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ข้อมูลการติดต่อข่าวสารหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสมัครงาน
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข่าวสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บริการประชาชน

ข้อมูลการบริการ
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คำถามที่พบบ่อย
ถาม-ตอบ
ระบบแจ้งเตือนภัยฐานข้อมูลคุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพสาระน่ารู้

กฏหมาย ระเบียบ
การจัดการความรู้ KM
วารสารกรมฯ
Youtube ช่องแห่งการเรียนรู้
คลังความรู้ ผลงานวิจัยลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข
ลิงค์เว็บไซต์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์และการปฏิเสธความรับผิด | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายความปลอดภัย
© 2558 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภููเก็ต
ที่อยู่ 141 หมู่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110โทรศัพท์ 076-600119-21 มือถือ 09 8309 4456,09 8198 4456โทรสาร 076-600122
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ jare.w@dmsc.mail.go.th