calendar

เริ่มนับ 4 สิงหาคม 2558
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • ข่าวกิจกรรม»

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหารร่วมกิจกรรมกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษาเพื่อให้พระภิกษุได้ใช้ส่องสว่างขณะจำพรรษาอยู่ที่วัดเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธาน นำคณะผู้บริหารและบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษาเพื่อให้พระภิกษุได้ใช้ส่องสว่าง ขณะจำพรรษาอยู่ที่วัดเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2563